29.03.2019 - sist endret 30.04.2019

I denne testen ønsker vi å få dine tilbakemeldinger på den nye pleiepengesøknaden.

Denne tjenesten skal forenkle søknadsprosessen for foresatte som søker om pleiepenger. Den digitale søknaden er under utvikling og kan foreløpig ikke brukes av alle. Gi gjerne tilbakemelding ved å klikke på Feedback-knappen helt til høyre på siden. Du er helt anonym, og svarene dine vil ikke spores tilbake til deg.

Kommentarer