20.05.2016 - sist endret 16.09.2016

NAV jobber med å forbedre informasjonen til personer som er sykmeldt. I testen kunne du komme med innspill på hvordan vi kunne gi mer personlig tilpasset informasjon om sykefraværsoppfølgingen.

Det er mange som tar kontakt med NAV og har spørsmål om sykmelding og det å være sykmeldt. Målet vårt er at de sykmeldte skal få mer personlig tilpasset informasjon om sykefraværsoppfølgingen.

Vi takker for alle de konkrete tilbakemeldingene vi fikk og resultatet vil du etterhvert finne på Ditt NAV.