av Taj 06.05.2016 - sist endret 29.05.2016

Testen er nå ferdig analysert og resultatet viser at 68 prosent synes at alternativ 1 "Trenger du hjelp til å komme i jobb" var den beste. Dette var den teksten som hadde den mest personlige og uformelle tonen.

Testen: Hvilken oppfølging kan du få fra NAV hvis du mister jobben?

NAV får mange henvendelser fra folk som lurer på hva de skal gjøre når de har mistet jobben. For at du skal få gode svar, må tekstene våre være tydelige og enkle å forstå.

I denne testen fikk du mulighet til å sammenligne to tekster som handlet om oppfølging fra NAV. Begge tekstene hadde omtrent samme innhold, men stilen var forskjellig. Vi har fått 250 svar og takker alle for bidragene.

Testen er nå ferdig analysert og resultatet viser at 68 prosent synes at alternativ 1 "Trenger du hjelp til å komme i jobb" var den beste. Dette var den teksten som hadde den mest personlige og uformelle tonen.

Vi har tatt hensyn til dette resultatet i den første versjonen av veiviseren "Mistet jobben?"nav.no. Vi jobber nå videre med å utvikle innholdet i veiviseren.

Kommentarer