17.01.2017 - sist endret 18.01.2017

Denne undersøkelsen handler om hvordan du holder oversikten og organiserer deg når du leter etter stillinger, ringer kontaktpersoner, sender søknader og så videre.

Vi ønsker å få svar fra deg som er jobbsøker akkurat nå, eller har vært jobbsøker de to siste årene. Hvis du ikke har vært jobbsøker, men har lyst til å svare likevel, kan du godt gjøre det. Da må du krysse av for det på starten av testen, og så svarer du det du tror du ville ha svart hvis du var jobbsøker.

Tusen takk for at du vil hjelpe oss å bli bedre!

Start testen