29.03.2016 - sist endret 13.05.2016

Mange er positive til den digitale sykmeldingen. Brukertesten viser at det vi hittil har laget er enkelt å forstå. Nesten 90 % sier at førsteinntrykket var godt. Bare noen svært få testpersoner syntes det var vanskelig å forstå hva de skulle gjøre.

Overveldende respons

Da første test av den digitale sykmeldingen var avsluttet, hadde 3369 testpersoner vært inne og sett på prototypen, og 1202 hadde svart på spørsmålene i etterkant. Det var langt mer enn vi hadde våget å håpe på!

Blant testpersonene finner vi 28 leger (eller andre som har rett til å sykmelde) og 136 personalledere. Resten fordeler seg på personbrukere og NAV-ansatte. NAV-ansatte er gjennomgående litt mer positive enn de som ikke jobber i NAV, og har nok store forventninger til en bedre ramme rundt oppfølgingen av sykmeldte. 

Noen tilbakemeldinger

Vi inviterte testpersonene til å si hva som var bra, og fikk mange svar, blant annet disse:

  • Lett å forstå de forskjellige punktene. Mer oversiktlig enn dagens sykemelding på papir. (privatperson)
  • Lett å forstå! Gikk fort å gjøre det, logisk sekvens og logiske spørsmål. Fint at ikke hele sykemeldingen var på første bilde men at jeg kunne åpne den og se på den hvis jeg ønsket. (lege)
  • Alt var bra! Lett, oversiktlig og lite rom for misforståelser. Jeg liker også at det fremkommer spesifikke kommentarer fra sykemelder! Det er også tydelige forventninger til arbeidstaker og dermed lettere for arbeidsgiver å forholde seg til klare og tydelig beskjeder. (arbeidsgiver)
  • Meget bra utforming som gjør dette til noe av det mest brukervennlige jeg har sett fra NAV. (NAV-ansatt)

Forbedringspunkter

Testpersonene ble spurt om hva de savnet eller kunne ønsket seg annerledes. Mange av disse ønskene er allerede på tegnebrettet. Blant annet vil det bli tydeligere hvilke steg man skal gjennom og hva som skjer i forbindelse med at sykmeldingen blir sendt til arbeidsgiveren.

En bruker sier: «Jeg savnet at jeg kunne fylt ut hva jeg kunne gjøre på jobben til tross for sykemelding, og behov for tilrettelegging.» Dette er en dialog som prosjektet har som mål å utvikle.

Og en arbeidsgiver: «Jeg synes at det burde stå at den sykmeldte skal ta kontakt med arbeidsgiveren. Nå virker det som om vedkommende bare kan logge seg inn og sende sykemelding.» Denne oppfordringen til den sykmeldte kommer i tidslinjen som prosjektet nå tegner ut.

Tusen takk!

Den store responsen viser at mange har lyst til å være med og påvirke morgendagens sykefraværsoppfølging. Tusen takk til alle som har deltatt så langt! Takk også til alle som har meldt sin interesse for å delta i tester som kommer senere.

 

Kommentarer