av Guro Johanson 23.01.2017 - sist endret 14.02.2018

NAV er i gang med å digitalisere søknaden om sykepenger. Som et ledd i arbeidet har vi utviklet en prototype som alle kan være med og teste.

Testen er avsluttet, men om du vil se på prototypen kan du se den her.

Kommentarer