07.01.2016 - sist endret 14.02.2018

NAV Lab har mange målgrupper og brukere. Disse skal ha like muligheter til å tilegne seg informasjon og bruke tjenestene på nettsidene våre, uavhengig av funksjonsevne og uten behov for spesialtilpasninger.

NAV Lab er utviklet i tråd med forskrift for universell utforming av IKT, som trådte i kraft 1. juli 2013. Reelle brukere er involvert underveis for å kvalitetssikre arbeidet. Her er noen tiltak som er iverksatt:

Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk samtidig på + for å forstørre eller - for å forminske teksten.

W3C-standarder og tilpasset hjelpeverktøy

NAV Lab er basert på W3C-standarder og retningslinjer som HTML5, CSS3 og Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (nivå AA). Dette er gjort for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og programvare for forstørrelse i det norske markedet. Dessverre kan vi ikke garantere dette for alle såkalte tredjepartsverktøy eller skisser som vi kommer til å benytte.

Høykontrast

De fleste brukere som har behov for høykontrast aktiverer denne mulighet i operativsystemet sitt.

NAVs målsetning er at designet alltid skal være innenfor WCAG kravene til kontrast.

Nivå AA er lovpålagt, mens NAV har som mål å oppfylle kravene til nivå AAA på kjerneinformasjon.

Hjelpetekster

Alle bilder har alternative tekster og tabeller har beskrivende tekster som blir fanget opp av hjelpeverktøy (oppsummering av innhold, leseretninger etc.).

Forbedret lesbarhet

Avstanden mellom bokstaver og mellom tekstlinjer er økt, og tekstlinjene er kortet ned for å forbedre lesbarheten. På NAV Lab vil vi også teste om tekster, ord og uttrykk kommuniserer godt med brukerne våre.

Nettlesere

Vi støtter de fleste nettlesere fullt ut og selve navlab.no er responsiv. 

Tilbakemeldinger ønskes

Har du forslag til forbedringer av siden, gi oss gjerne en konkret tilbakemelding.