17.01.2017 - sist endret 08.05.2017

NAV vil gjerne at du skal gjennomføre en undersøkelse for å kartlegge hvordan du ønsker å fordele foreldrepermisjonen. Dine tilbakemeldinger kan bidra til å forme fremtidens tjenester.

I denne undersøkelsen skal du sette deg inn i en situasjon der du skal bli forelder i løpet av 2017. Fordelingen av fellesperioden er viktig for at du og barnet skal få en trygg og god permisjonstid. Vi ber deg derfor svare så ærlig og presist som mulig. Undersøkelsen består av to deler; en søknadsprosess for foreldrepenger og en spørreundersøkelse. Det vil ta rundt 5 minutter å svare på hele undersøkelsen.

Svarene skal brukes som data i en masteroppgave som skrives i samarbeid med NAV. NAV ønsker å hente inn erfaringer om brukeratferd for å tilpasse fremtidige IT-løsninger til brukernes forventninger og behov.

All data benyttes kun til denne oppgaven, og undersøkelsen er anonym.

Start testen

Kommentarer