av Taj og Lillian Ayla Ersoy 05.10.2016 - sist endret 30.12.2016

Testen er ferdig analysert. Er du nysgjerrig på hva vi la ut som test kan du likevel klikke deg gjennom den for å teste den selv.

Takk for alle svar

Vi er ferdig med å analysere svarene vi har fått inn etter en ukes aktiv test.

Dette var en test som ga oss mange gode svar på hva vi må jobbe med videre og hva vi må ta vare på i videre arbeid.
De fleste tilbakemeldingene fra dere ga uttrykk for at vi må jobbe med å få et klarere språk og tydeligere begreper, noen opplevde det vanskelig å navigere seg i den ene løsningen og litt lettere i den andre løsningen. Dette var to enkle prototyper uten design og NAV-drakt så vi testet hovedsakleig ut hvor brukervennlige de to prototypene var.
Vi kommer tilbake med en ny test når vi er klare for det.

Om den avsluttede testen

Når du normalt logger deg på nav.no kommer du som oftest til forsiden din vi kaller Ditt NAV. Nå ønsker vi å gjøre denne siden smartere.

Derfor utforsker vi hvordan vi kan gjøre den mer tilpasset din situasjon hos NAV. Alle nye tjenester krever innlogging på nivå 4 (Bank ID, Commfides eller Buypass), men i denne prototypen trenger du ikke tenke på innloggingsdata.

Vi har laget de første enkle skissene som vi ønsker at du klikker deg gjennom.
Du skal løse fem konkrete oppgaver som tar deg gjennom prototypen for et mulig framtidens Ditt NAV. Du finner oppgaveteksten i forkant av hver tenkte forside.

Den klikkstatistikken vi samler inn skal vi sammenligne opp mot hvordan dagens løsning er designet sllik at vi  ser hva vi skal forbedre. All data er anonymt og knyttes ikke til ditt faktiske forhold til NAV.

 

Start testen

Kommentarer