06.03.2018 - sist endret 13.03.2018

Testen er nå ferdig og blir analysert. Takk for alle svar!

I denne testen skal du bruke en enkel planleggingskalender på nav.no for å planlegge foreldrepermisjonen før barnet er født. Du kan se hvordan permisjonsukene er delt mellom forelderne, og legge inn i opphold i foreldrepermisjonen hvis dere skal ha ferie eller jobbe.

Dette er en tidlig versjon, så ikke alle varianter av permisjonsfordeling er med.

Testen tar 2-5 minutter. Du er helt anonym og svarene du gir kan ikke spores tilbake til deg. Du må bruke nettleseren Chrome  for å gjøre testen.

Kommentarer